en
pl

SKŁADY SĄDÓW KONKURSOWYCH:

BUDMA

WINDOOR-TECH

KOMINKI

 

 1. prof. dr hab. inż. Józef Jasiczak Przewodniczący, Dyrektor Instytutu Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska
 2. arch. Paweł KobylańskiWiceprzewodniczący, Wiceprezes Spraw Zagranicznych Stowarzyszenia Architektów Polskich - SARP, Poznań
 3. dr inż. Józef Adamowski - Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego, Zakład Technologii i Zarządzania w Budownictwie, Politechnika Wrocławska
 4. mgr inż. Jerzy Gładysiak - NOT, PZITB,  Poznań
 5. prof. dr hab. Ryszard Guzenda, prof. nadzw. - Wydział Technologii Drewna , Katedra Mechaniki i Techniki Cieplnej, Zakład Cieplnych Procesów Przemysłowych, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 6. mgr inż. Zdzisław Maliszewski - Związek Producentów, Dostawców i Dystrybutorów POLSKIE OKNA I DRZWI, Warszawa
 7. Witold Hawajski - Redaktor Naczelny Magazynu "Świat Kominków"
 8. prof. dr hab. Janusz Rymsza - Zastępca Dyrektora Instytutu Badawczego Dróg i Mostów w Warszawie
 9. mgr inż. Jerzy Stroński - Przewodniczący Okręgowej Rady Izby Inżynierów Budownictwa w Poznaniu
 10. prof. dr hab. Edward Szczechowiak – Dyrektor Instytut Inżynierii Środowiska, Kierownik Zakładu Ogrzewnictwa, Klimatyzacji i Ochrony Powietrza, Politechnika Poznańska
 11. Tadeusz Rybak - Prezes Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych w Warszawie
 12. mgr inż. Stefan Nawrocki - Wiceprezes Izby, Członek Rady Polskiej Izby Przemysłowo -Handlowej Budownictwa w Warszawie
 13. Bogdan Kalinowski - Prezes Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy w Warszawie
 14. dr hab. inż. Krzysztof Zieliński, prof. nadzw. PPPrezenter - Członek Sądu Konkursowego, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Instytut Konstrukcji Budowlanych, Politechnika Poznańska

CAVALIADA

 

 1. prof. dr hab. inż. Henryk Geringer de OedenbergPrzewodniczący, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 2. Andrzej Stasiowski – Dyrektor Polskiego Związku Hodowli Koni w Warszawie

DREMA

FURNICA

SOFAB

 

 1. prof. dr hab. Jerzy Smardzewski, prof. zw. - Kierownik Katedry, Kierownik Zakładu Projektowania Mebli, Wydział Technologii Drewna, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 2. mgr inż. Andrzej Półrolniczak - Prezes Stowarzyszenia Producentów Maszyn, Urządzeń i Narzędzi do Obróbki Drewna DROMA, Jarocin
 3. dr inż. Waldemar Szymański - Wydział Technologii Drewna, Katedra Obrabiarek i Podstaw Konstrukcji Maszyn, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 4. dr hab. Grzegorz Wieloch - Wydział Technologii Drewna, Katedra Obrabiarek i Podstaw Konstrukcji Maszyn, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 5. Dariusz Kozera - Prezes Stowarzyszenia Parkieciarze Polscy, Poznań
 6. Bogdan Czemko - Dyrektor Biura Izby, Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego, Poznań
 7. Marek Kasprzak- Prezydent Stowazryszenia Producentów Płyt Drewnopochodnych w Polsce, Czarna Woda
 8. prof dr hab. Piotr Beer - Katedra Technologii i Przedsiębiorczości w Przemyśle Drzewnym, Wydział Technologii Drewna, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w warszawie
 9. Tomasz Kobierski - Wiceprezes Zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich sp. z o.o., Poznań
 10. dr inż. Krzysztof Wiaderek - Prezenter - Wydział Technologii Drewna, Katedra Meblarstwa, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

EDUTEC

 

 1. dr inż. Norbert Meyer - Przewodniczący - Kierownik Pionu Technologii Przetwarzania Danych, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, Poznań
 2. mgr inż. Roman Dwulit - Nauczyciel Konsultant ds. Technologii Komputerowych, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu

EKO-LAS

 

 1. prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak – Przewodniczący, Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii, Katedra Agronomii, Zakład Ogólnej Uprawy Roli i Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 2. prof. dr hab. Roman Gornowicz – Dziekan Wydziału Leśnego, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 3. Tomasz Markiewicz – Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu
 4. Leszek Banach - Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze
 5. dr hab. Krzysztof Jabłoński - Katedra Techniki Leśnej, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 6. dr inż Krzysztof Polowy - Katedra Techniki Leśnej, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 7. mgr inż. Jacek Kłudka - Prezes Zarządu ,Oficyna Wydawnicza OIKOS Sp. z o.o., Warszawa
 8. dr hab. Włodzimierz Stempski –  Prezenter - Członek Sądu Konkursowego, Katedra Techniki Leśnej - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

EXPOPOWER

GREENPOWER

 

 1. prof. dr hab. inż. Aleksandra Rakowska – Przewodnicząca, Z-ca Dyrektora ds. Nauki, Instytut Elektroenergetyki, Kierownik Zakładu Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej, Politechnika Poznańska
 2. mgr inż. Andrzej Pazda – Polskie Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej w Poznaniu
 3. Janusz Nowastowski -Wiceprezes Zarządu  Polskiej Izby Gospodarczej Elektrotechniki, Dyrektor Izby, Bydgoszcz
 4. Stefan Granatowicz - Wiceprezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Oddział Poznań
 5. dr inż. Andrzej Grzybowski – Prezenter

FIT-EXPO Fitness & Sport Park

 

 1. lek. med. Przemysław Kubala – Przewodniczący, Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej, Konsultant Wojewódzki, Poznań
 2. mgr Krzysztof Poradzewski - MEDPARK Wielkopolskie Centrum Zdrowia, Łęczyca/Wiry
 3. dr Dariusz Szukała - Pracownia Dietetyki Sportowej i Metabolicznej, Ostrów Wielkopolski
 4. dr Anna Gajdzińska - Zakład Sportów Różnych AWF Poznań
 5. dr inż. Zbigniew Kasprzak - Zakład Higieny AWF Poznań
 6. dr Elżbieta Grodzka - Kubiak - Kierownik Zakładu Ćwiczeń Muzyczno-Ruchowych AWF w Poznaniu

GARDENIA

 

 1. prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak – Przewodniczący, - Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii Katedra Agronomii Zakład Ogólnej Uprawy Roli i Roślin, Poznań
 2. prof. dr hab. Jerzy Smardzewski, prof. zw. - Kierownik Katedry, Kierownik Zakładu Projektowania Mebli, Wydział Technologii Drewna, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 3. prof. dr hab. Barbara Szpakowska, prof. nadzw. - Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Katedra Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 4. dr hab. Agnieszka Krzymińska - Kierownik Katedry Roślin Ozdobnych, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 5. Mariusz Dąbrowski - Prezes Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Twórców Ogrodów OSTO w Poznaniu
 6. mgr inż. Marek Litka - Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych, Słupia Wielka
 7. Adam Ważyński - Członek Zarządu Związku Szkółkarzy Polskich, Warszawa
 8. prof. dr. hab. Leszek Piechnik, prof. nadzw. - Prezenter, Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii, Instytut Inżynierii Biosystemów, Zakład Maszyn i Urządzeń Rolniczych, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

HOME DECOR

SPECIAL DAYS

 

 1. dr hab. Marzena Wolińska, prof. nadzw. UAP - Przewodnicząca, Kierownik Katedry Designu, Wydział Architektury i Wzornictwa, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
 2. dr hab. Katarzyna Schmidt-Przwoźna, prof. IWNiRZ - Kierownik Działu Marketingu i Wzornictwa, Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu
 3. dr hab. Agnieszka Krzymińska - Kierownik Katedry Roślin Ozdobnych, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 4. Urszula Michalak - Prezenter, autorka bloga wnętrzarskiego interiorsdesign.com, pomysłodawczyni MEETBLOGIN, ogólnopolskiego zjazdu blogerów wnętrzarskich oraz inicjatorka Bloggers Zone, Łódź
INNOWACJE – TECHNOLOGIE – MASZYNY POLSKA

 

 1. prof. dr hab. inż. Adam Mazurkiewicz – Przewodniczący, Dyrektor Instytutu Technologii Eksploatacji, Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu
 2. prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak, dr h.c. -  Redaktor Naczelny Miesięcznika Naukowo-Technicznego  „MECHANIK”, Warszawa
 3. prof. dr hab. inż. Dariusz Boroński – Kierownik Katedry Podstaw Konstrukcji Maszyn, Bydgoszcz
 4. prof. dr hab. Zbigniew Gronostajski – Kierownik Katedry Obróbki i Metrologii, Wydział Mechaniczny Politechnika Wrocławska
 5. JM prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk - Rektor Politechniki Śląskiej, Gliwice
 6. prof. dr hab. inż. Jan Pilarczyk – Doradca Dyrektora ds. Rozwoju Badań, Instytut Spawalnictwa w Gliwicach
 7. prof. dr hab. inż. Krzysztof Santarek - Instytut Organizacji Systemów Produkcyjnych, Wydział Inżynierii Produkcji Politechnika Warszawska
 8. prof. zw. dr hab. inż. Józef Szczepan Suchy - Kierownik Katedry Modelowania Procesów Odlewniczych, Wydział Odlewnictwa, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 9. dr hab. inż. Mirosław Tadeusz Pajor, prof. nadzw.- Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 10. dr inż. Zbigniew Siemiątkowski - Prodziekan ds. Rozwoju i Współpracy Wydziału Mechanicznego, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.
 11. prof. dr hab. inż. Jan Żurek – Prorektor ds. współpracy z przemysłem, Politechnika Poznańska, Instytut Technologii Mechanicznej
 12. prof. dr hab. Tomasz Giesko - Prezenter, Instytut Technologii Eksploatacji, Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu
 13. dr inż. Krzysztof Netter -  Prezenter, Zakład Maszyn Technologicznych, Instytut Technologii Mechanicznej, Politechnika Poznańska

INSTALACJE

 

 1. prof. dr hab. inż. Edward Szczechowiak – Przewodniczący, Dyrektor Instytutu Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska,
 2. dr inż. Andrzej Barczyński - Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inzynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego
 3. prof. dr hab. inż. Jan Bagieński - Sekcja Inżnierii Sanitarnej w Komitecie Inyżnierii Lądowej i Wodnej PAN, Warszawa
 4. prof. dr hab. inż. Tomasz Mróz, prof. nadzw. PP -  Instytut Inżynierii Środowiska, Zakład Ogrzewnictwa, Klimatyzacji i Ochrony Powietrza, Politechnika Poznańska
 5. Tomasz Boruc - Dyrektor Zarządzający, Polski Związek Pracodawców Hurtowni Branży Grzewczej, Sanitarnej, Instalacyjnej, Klimatyzacji i Wentylacji SHI, Warszawa
 6. Janusz Starościk - Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych (SpiUG), Warszawa
 7. dr inż. Mieczysław Porowski prof. nadzw. PP - Prezenter,  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska

LOOK

BEAUTY VISION

 

 1. prof. dr hab. inż. Marian Włodzimierz Sułek - Wydział Biologii i Nauk o Środowisku, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 2. prof. dr hab. n. med. Bogdan Miśkowiak - Wyższa Szkoła Zawodowa Pielęgnacji Zdrowia i Urody w Poznaniu
 3. prof. dr hab. Alicja Maleszka - Przewodnicząca, Wydział Towaroznawstwa, Katedra Przyrodniczych Podstaw Jakości,  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 4. dr hab. inż. Tomasz Wasilewski, prof. nadzw. UTH - Kierownik Katedry Chemii, Wydział Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa, Kierownik Zakładu Chemii Stosowanej i Towaroznawstwa Przemysłowego, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
 5. dr hab. Ryszard Cierpiszewski, prof. UEP - Prezenter - Członek Sądu Konkursowego - Wydział Towaroznawstwa, Katedra Przyrodniczych Podstaw Jakości, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

MEBLE POLSKA

 

 1. prof. zw. Władysław Wróblewski - Wydział Architektury i Wzornictwa, Katedra Mebla, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
 2. prof. dr hab. Jerzy Smardzewski, prof.zw.- Kierownik Katedry, Kierownik Zakładu Projektowania Mebli, Eydział Technologii Drewna, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 3. prof. dr hab. Piotr Beer - Katedra Technologii i Przedsiębiorczości w Przemyśle Drzewnym, Wydział Technologii Drewna, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 4. dr hab. inż. Krzysztof Wiaderek – Wydział Technologii Drewna, Katedra Meblarstwa, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 5. mgr inż. Marlena Maria Wojnowska – Prezenter, Wydział Technologii Drewna, Katedra Meblarstwa, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

OPTYKA

 

 1. prof. dr hab. Ryszard Naskręcki – Przewodniczący, Kierownik Pracowni Fizyki Widzenia i Optometrii, Wydział Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 2. prof. dr hab. inż. Henryk Kasprzak - Kierownik Zespołu Optyki Fizjologicznej Politechniki Wrocławskiej, Wrocław
 3. prof. dr hab. Bogdan Miśkowiak - Kierownik Katedry Optometrii i Biologii Układu Wzrokowego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
 4. prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk - Kierownik Zespołu Fizyki Medycznej,  Zakład Biofizyki i Fizyki Medycznej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 5. Jan Witkowski - Prezes Zarządu Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej w Warszawie
 6. Marek Jakubowicz - Członek Zarządu Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej w Warszawie
 7. Aleksander Filak – Prezes - Śląski Cech Optyków, Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej (optyk, Żory)
 8. mgr Sławomir Nogaj - Prezenter, Pracownia Fizyki Widzenia i Optometrii Widzenia, Wydział Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

POLAGRA FOOD

POLAGRA TECH

POLAGRA GASTRO

INVEST HOTEL

PAKFOOD

 

 

 1. prof. dr hab. Henryk Jeleń – Przewodniczący, Instytut Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego Kierownik Zakładu Chemii Żywności i Analizy Instrumentalnej, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 2. prof. zw. dr hab. Edward Pospiech - Wiceprzewodniczący, Instytut Technologii Mięsa, Kierownik Zakładu Surowców Mięsnych, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 3. dr hab. inż. Bożena Danyluk - Instytut Technologii Mięsa, Kierownik Zakładu Technologii Produktów Mięsnych, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu*
 4. Zenon Hołubowski - Międzynarodowy sędzia kulinarny federacji WACS, Właściciel hotelu Hołubowski Hotel & Restaurants w Pile
 5. prof. dr hab. Andrzej Lenart - Wydział Nauk o żywności, Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji, SGGW Warszawa
 6. prof. dr hab. inż. Bogusław Staniewski - Kierownik Katedry Mleczarstwa i Zarządzania Jakością,  Wydziału Nauk o Żywności , Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie
 7. Tomasz Pieniążek - Founding Partner MUMOTIVE Consulting Group, Warszawa
 8. Marcin Woźniak - Business Development Director, ibb Hotel Collection, Poznań
 9. JM prof.zw. dr hab. Andrzej Korzeniowski, dr h.c. - Rektor Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu (Pakfood)
 10. dr Michał Walenciak - Prezenter - Członek Sądu Konkursowego, Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu (Pakfood)
 11. JM prof. dr hab. Jan Pikul - Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
 12. Marta Truskolawska-Plichcińska - Stowarzyszenie Cukierników Karmelarzy i Lodziarzy RP, Warszawa*
 13. Katarzyna Mojzykiewicz - Stowarzyszenie Rzemieślników Piekarstwa RP, Warszawa*

* ) co drugi rok

POLAGRA PREMIERY

 

 1. prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak – Przewodniczący, Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii, Katedra Agronomii, Zakład Ogólnej Uprawy Roli i Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 2. prof. dr hab. Edmund Dulcet - Zakład Techniki Rolniczej Wydziału Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Technologiczno- Przyrodniczego w Bydgoszczy
 3. dr inż. Wiesław Golka, prof. nadzw. - p.o. Dyrektora Mazowieckiego Ośrodka Badawczego w Kłudzienku, Grodzisk Mazowiecki
 4. prof. dr hab. J. Lech Jugowar - Instytut Technologiczno – Przyrodniczy, Kierownik Oddziału w Poznaniu
 5. dr inż. Jerzy Mazur - Rolniczo-Sadownicze Gospodarstwo Doświadczalne w Przybrodzie
 6. doc. dr inż. Tadeusz Pawlicki, prof. nadzw. - Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, Poznań
 7. dr hab. inż. Jacek Przybył, prof. nadzw. -  Prezenter (maszyny rolnicze, ciągniki), Dyrektor Instytut Inżynierii Biosystemów, Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
 8. mgr inż. Józef Zych - Prezenter (odmiany roślin rolniczych), Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych – Słupia Wielka
 9. mgr inż. Marek Litka - Prezenter (odmiany roślin warzywniczych), Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych – Słupia Wielka
 10. prof. dr hab. Tadeusz Sęk - (maszyny rolnicze i inne produkty), Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii, Instytut Inżynierii Biosystemów, Zakład Eksploatacji Maszyn i Urządzeń, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

POL-ECO SYSTEM

 

 

 1. prof. dr hab. inż. Marek Sozański – Przewodniczący - Instytut Inżynierii Środowiska, Kierownik Zakładu Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska, Politechnika Poznańska
 2. prof. dr hab. Edward Szczechowiak – Wiceprzewodniczący - Dyrektor Instytut Inżynierii Środowiska, Kierownik Zakładu Ogrzewnictwa, Klimatyzacji i Ochrony Powietrza, Politechnika Poznańska
 3. prof. dr hab. Andrzej Mizgajski – Wiceprzewodniczący, Zakład Geografii Kompleksowej , Centrum Edukacyjne Ochrony Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju, Uniwersytet im, Adama Mickiewicza w Poznaniu
 4. Andrzej Łozowski - Wójt Gminy Łubowo
 5. prof. dr hab. inż. Tomasz Mróz, prof. nadzw. PP -  Instytut Inżynierii Środowiska, Zakład Ogrzewnictwa, Klimatyzacji i Ochrony Powietrza, Politechnika Poznańska
 6. prof. dr hab. inż. Andrzej Urbaniak - Instytut Informatyki, Zakład 1. Badań Operacyjnych i Sztucznej Inteligencji, Politechnika Poznańska
 7. prof. dr hab. inż. Krystyna Konieczny - Prodziekan w Instytucie Inżynierii Wody i Ścieków Politechniki Śląskiej w Gliwicach
 8. dr hab. inż. Zbysław Dymaczewski - Prezenter, Instytut Inżynierii Środowiska, Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska, Politechnika Poznańska

POLIGRAFIA

 

 1. dr inż. Jerzy Hoppe – Przewodniczący, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego w Warszawie
 2. prof. dr hab. inż. Halina Podsiadło - Wydział Inżynierii Produkcji, Zakład Technologii Poligraficznych Politechniki Warszawskiej
 3. inż. Tadeusz Chęsy - Prezes Sekcji Poligrafów, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, Warszawa
 4. dr inż. Wiesław Cetera - Katedra Technologii Informacyjnych Mediów, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego
 5. mgr inż. Edward Dreszer - Prezes Polskiej Izby Druku w Warszawie
 6. mgr inż. Jacek Hamerliński - Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego w Warszawie
 7. inż. Andrzej Szaefer – Prezenter, Dyrektor Produkcji - Drukarnia MEDIA MAGAZINES, Bydgoszcz

POZNAŃ MEDIA EXPO

 

 1. Jacek Silski – Przewodniczący - Prezes Zarządu Polskiej Izby Radiodyfuzji Cyfrowej, Poznań
 2. Wojciech Siwecki - Członek Rady Konsultacyjnej PIRC, Doradca Zarządu ds. DVB - T, ekspert, Poznań
 3. Filip Przesławski - Dyrektor, DPMSOLID Limited, Kowanówko

SAKRALIA

 

 1. ks. mgr lic. Konrad Zygmunt – Przewodniczący - Wiceekonom Archidiecezjalny, Wydział Ekonomiczno-Gospodarczy, Budownictwa i Ochrony Zabytków, Kuria Metropolitalna, Diecezja Poznańska
 2. ks. prałat Marian Lewandowski – Kuria Metropolitalna w Poznaniu

SALMED

 


 1. prof. dr hab. inż. Grzegorz Pawlicki - Inżynieria Biomedyczna, Wydział Mechatroniki, Politechnika Warszawska
 2. dr n. med. Rajmund Siennicki - Członek Rady Nadzorczej Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Szpital w Puszczykowie im. Stefana Tytusa Dąbrowskiego Sp. z o.o., Puszczykowo
 3. dr hab. inż. Ewa Zalewska, prof. nadzw. - Pracownia Badań Procesów Fizjologicznych i Patologicznych w Układzie Nerwowym i Mięśniowym, Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN, Warszawa
 4. dr Jacek Łukomski - Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu, Dyrektor Szpitala Rehabilitacyjno-Kardiologicznego w Kowanówku
 5. prof. dr hab. Fryderyk Prochaczek - Przewodniczący Rady Naukowej ITAM w Zabrzu,  Właściciel Prywatnej Kliniki Kardiologii CARDIOTEST  w Tychach
 6. dr Zbyszko Przybylski - Prezes Zarządu Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o., Września
 7. mgr Jerzy Kruszyna - Prezenter, Szpital Wojewódzki w Poznaniu

 

 

SECUREX

 

 1. prof. dr hab. inż. Marek Domański - Przewodniczący, Kierownik Katedry Telekomunikacji Multimedialnej i Mikroelektroniki Wydział Elektroniki i Telekomunikacji,  Politechnika Poznańska
 2. mgr inż. Wojciech Dąbrowski -  Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa
 3. dr hab. inż. Andrzej Kasiński, prof.nadzw. - Instytut Automatyki, Robotyki i Inżynierii Informatycznej, Politechnika Poznańska
 4. bryg. dr inż. Dariusz Wróblewski – Dyrektor, Centrum Naukowo - Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - PIB, Józefów
 5. mgr inż. Andrzej Tomczak - Polska Izba Systemów Alarmowych, Warszawa
 6. mgr inż. Paweł Jakimiak – Ogólnopolskie Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Zabezpieczeń Technicznych i Zarządzania Bezpieczeństwem "POLALARM", Warszawa

TARGI MODY POZNAŃ

 

 

 1. prof. zw. Zbigniew Karbarz – Przewodniczący, Kierownik Katedry Wzornictwa, Technologii Obuwia i Odzieży, Uniwersytet Technologiczno- Humanistyczny, Radom
 2. Leszek Flisek - Prezydent Ogólnopolskiej Izby Branży Skórzanej z siedzibą w Radomiu
 3. dr inż. Dagmara Kowalik - Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny, Radom
 4. red. Joanna Banakiewicz-Brzozowska - UNIT Wydawnictwo Informacje Branżowe, Warszawa

 

 

TAROPAK, 4 PRINT WEEK

 

 

 

 1. JM prof. dr hab. Andrzej Korzeniowski, dr h.c. – Przewodniczący, Rektor Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu
 2. prof. zw. dr hab. inż. Stanisław Tkaczyk - Prezes Polskiej Izby Opakowań w Warszawie, Dyrektor COBRO - Instytut Badawczy Opakowań, Warszawa
 3. dr hab. inż. Georgij Petriaszwili prof. PW - Wydział Inżynierii Produkcji, Zakład Technologii Poligraficznych, Politechnika Warszawska
 4. prof. dr hab. inż Ryszard Cierpiszewski prof. nadzw. UEP- Katedra Towaroznawstwa i Ekologii Produktów Przemysłowych Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 5. prof. dr hab. Małgorzata Lisińska- Kuśnierz - Wydział Towaroznawstwa, Katedra Opakowalnictwa Towarów Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 6. prof. dr hab. inż Artur Bartkowiak - Dyrektor Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwie, Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 7. dr Michał Walenciak - Prezenter - Członek Sądu Konkursowego, Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu

TTM TARGI TECHNIKI MOTORYZACYJNEJ

 

 1. prof dr hab. inż. Wiesław Zwierzycki - Przewodniczący, Dyrektor Instytutu Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Politechnika Poznańska
 2. mgr unż. Jerzy Radosław Bogdański - Politechnika Warszawska Wydział Transportu, Warszawa
 3. dr hab. inż. Marek Idzior, prof. nadzw. -Dziekan Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu Politechnika Poznańska, Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Poznań
 4. dr inż. Jan Filipczyk - Prodziekan ds. Organizacji i Rozwoju, Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej, Gliwice
 5. prof. dr hab. Jerzy Merkisz - Politechnika Poznańska , Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Transportu Samochodowego, Poznań
 6. prof. nadzw. dr hab. inż Marcin Ślęzak - Dyrektor Instytutu Transportu Samochodoweho, Warszawa
 7. prof. dr hab. Ryszard Nawrowski - Politechnika Poznańska Instytut Elektroniki Przemysłowej, Poznań
 8. dr inż. Jerzy Kupiec - Prezenter, Wydział Maszyn Roboczych i Pojazdów, Politechnika Poznańska