en
pl

Głosowanie w konkursie Złoty Medal Wybór Konsumentów na targach Salmed 2020 zostało wstrzymane do 24 sierpnia 2020.
Głosy oddane zgodnie z regulaminem, zostają zachowane. Zakończenia głosowania nastąpi 27 sierpnia 2020.
Ogłoszenie wyników nastąpi na targach Salmed.